Vízia projektu AD 2020/30

nahrádza mŕtvu agendu 2030 od WEF

2020 – 2024

Používam slová presne. Neberiem si nič osobne. Nevytváram si nijaké domnienky. Robím vždy všetko najlepšie, ako viem. Som pochybovačný, ale počúvam.

Múdrosti starých Toltékov

2025 – 2027

 • anglická verzia webu AD, sprístupnenie služieb a produktov pre celý svet
 • založenie Akadémie Divochov ako akciovej spoločnosti
 • investovanie do akcií firiem, znásobovanie kapitálu AD a.s.
 • vybavovanie vstupu na svetovú obchodnú burzu
 • získavanie domácich aj zahraničných investorov pre ďalší rozvoj AD a.s. v oblasti novej podoby školstva
 • nákup nehnuteľností, návrhy pre projekty domácej základne Akadémie Divochov ako kamennej univerzity na Slovensku
 • projekt Akadémie Divochov podľa vzoru starovekých gréckych škôl s dôrazom na počúvanie tela i duše
 • budovanie dcérskej kamennej pobočky v Česku
 • vstup na svetovú obchodnú burzu s akciami spoločnosti AD a.s.
 • odhad počtu zamestnancov: 10 – 100

Človek, ktorý dostal veľa talentov, ale zľakol sa a zakopal ich miesto toho, aby vytvoril veľký zisk či aspoň poriadnu stratu, sa bude zodpovedať pred svojím Tvorcom – prečo neurobil nič a svoje talenty zakopal.

Prvý Divoch

2028 – 2030

 • získavanie domácich aj zahraničných investorov pre rýchlejší rast spoločnosti
 • upevňovanie pozície na svetovej burze
 • investovanie do nehnuteľností a zahraničných projektov pri stavbe kamenných univerzít Akadémie Divochov v Európe
 • upevňovanie AD a.s. ako svetovej značky
 • pokračovanie v podnikateľskej činnosti od človeka pre človeka podľa vzoru Tomáša Baťu až do zakladateľovej smrti, ideálne aj po 😛
 • rast armády silných, zodpovedných a podnikavých divochov na medzinárodnej úrovni
 • odhad počtu zamestnancov: 100 – 10 000

Ťažké časy krešú silných mužov. Silní muži krešú ľahké časy. Ľahké časy krešú slabých mužov. Slabí muži krešú ťažké časy…

Neznámy autor